Atölye yürütücüleri verilen sokaklardaki İZ'lerden yola çıkarak birlikte grupları yönlendirerek, farklı disiplinlerin diyalog kurmalarına yol gösterici olacak, katılımcıların öngörülerini İzleyecek ve kendi öngörüleri ile etkileşimli kılacaktır. Sonuçta her grubun kendini en iyi ifade edebileceği sonuç ürünü ortaya koymasına katkı sağlayacaktır.

Etkinlik temaları kapsamında yürütülecek atölye çalışmasına Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden destek vermek isteyenlerin, katılmak istediği atölyeyi belirterek 6 Mart 2015 tarihine kadar https://docs.google.com/forms/d/18Gd3yKN adresindeki çevrimiçi formu doldurmaları gerekmektedir.

Sokakların;
Özne “BEN” olduğunda “İZLER”
Özne “ÖTEKİ” olduğunda “İZLENİMLER”
Özne “MEKAN” olduğunda ise “İZDÜŞÜMLER” biriktirdiği varsayımından yola çıkarak;

Atölye 1: TEMA / İZLER

Bu atölyede, İZLER teması ile her yaşta, cinsiyette ve statüdeki kullanıcılar için öncelikle kolay erişilebilir, özgün seçenekler sunan, sosyal bir buluşma noktası niteliği taşıyan, dinlenme ve eğlenme alanlarını barındıran ve en önemlisi kapalı AVM olgusu ile yarışabilen kent merkezi için gerekli işlevsel düzenlemelerin önerilmesi planlanmıştır.

Atölye 2: TEMA / İZLENİMLER

Bu atölyede, İZLENİMLER teması ile çalışma alanı olarak belirlenen sokakların tarihi değerinin ön plana çıkarılması, kullanıcılar için kolay algılanabilir, zihinlerinde kalıcı imajlar oluşturan ve kentin en önemli kamusal odak noktalarından biri olduğunu yansıtan algısal düzenlemelerin önerilmesi planlanmıştır.

Atölye 3: TEMA / İZDÜŞÜMLER

Bu atölyede, İZDÜŞÜMLER teması ile Trabzon kentinin en önemli kamusal odak noktalarından biri olan ve yayaların en çok etkileşim içinde oldukları kentsel mekanlar olan Uzun Sokak, Kahraman Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi’nin kendi içinde ve yakın çevresiyle kurduğu mekansal ilişkilerin yeniden kurgulanması planlanmıştır.

 

Web Tasarım: Aysel YAVUZ