Değerli araştırmacı;

11 mart-14 mart 2015 tarihleri arasında KENT MERKEZLERİNDE YAYA İZLERİ adlı sempozyum ve atölye çalışması yapılacaktır. İlgi duyan, deneyimlerini paylaşmak  ve katkı sağlamak isteyen siz değerli araştırmacıları yanımızda görmek istiyoruz. Birlikte düşünmeye, hayal etmeye, tartışmaya ve ürünler ortaya koymaya çağırıyoruz. Şehir ve Bölge Planlama ile Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin siz seçkin öğrencilerinin birlikteliğiyle  can bulacak bu çalışmada bir İZ'de siz bırakın.

Bu sempozyum ve atölye çalışmasının sorunsalı; yaya-alışveriş etkinliğinin hızla AVM’lere taşınması, kent sokaklarında, kent merkezlerinde yaya etkinliklerinin azalması ve böylece kentin yaşayan bir organizma olma özelliğini giderek yitirmesi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda sempozyum kapsamında sunulacak bildirilerle sorun, hem genel olarak Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bakış açısıyla kentsel tasarım açısından hemde Trabzon yerelinde sorunlar ve çözüm önerileri açısından ele alınacaktır. Yaya etkinliklerinin birer İZ olarak düşünüldüğü bu atölye çalışmasının amacı ise; bu izlerin takip edilerek kente ve kent merkezlerine yeniden canlandırma özelliğini kazandıracak tasarım önerileri sunulmasıdır. Soruna farklı ölçeklerde değinilerek yerelde Trabzon kenti ölçeğinde belirlenen çalışma alanlarında atölye çalışmalarıyla seçenekler ve çözüm önerileri geliştirilecektir. Çalışma alanları olarak yayaların en çok etkileşim içinde oldukları mekanlar olan Uzun Sokak, Kahraman Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi seçilmiştir.


Yer: KTÜ. Osman Turan Kongre Merkezi
Tarih: 11-14 Mart 2015
Öğrenciler için son başvuru: 6 Mart 2015
İletişim:  kentiz@spotrabzon.org

"Düşünmek kolaydır yapmak zordur.Dünyada en güç olan şey de düşünüleni yapmaktır"
GOETHE

 

Web Tasarım: Aysel YAVUZ